Мерки за безопасност

Ултра лайт газ цени всеки свой клиент и гарантира получаването на бутилки, които отговарят на изискванията за максимална безопасност. Като компания ориентирана към потреблението на максимално чисти, ефективни и сигурни източници на енергия, какъвто е пропан-бутана бихме искали да Ви запознаем с процесите, през които преминава всяка бутилка, преди да стигне до Вас.  Вярваме, че единствено добре информирания потребител,  може да  формира своето мнение и вземе решение какъв източник на енергия да ползва за битови и промишлени нужди за своя дом или бизнес.


1. Всяка бутилка ежедневно се преглежда за видни деформации, свързани с цялостта на металния цилиндър, нивото на корозия и дефекти при ръкохватката. При наличие на такива бутилките се предоставят за рециклиране или се бракуват.


2. Следва проверка за срока на годност, който е 10 години. С цел да се гарантира нейната максимална безопасност, се извършват и междинни прегледи.


3. Проверката за безопасност продължава с изпитване на бутилката за раздутост и хидравличен тест на нейната здравина. 
 
4. Следваща стъпка е проверяването на вентилите на бутилките. Състоянието на вентила е от изключително значение за безопасното използване на нашите продукти, поради това ги подменяме при наличие на дори минимален дефект.


5. При успешно преминати тестове и проверки бутилката вече е готова за пълнене.


Пълнене на бутилка

Ултра лайт газ контролира съотношението между двата газа (пропан и бутан) според сезона. През лятото сместа е със завишено съдържание на  бутан, докато през зимата преобладава пропанът. Това гарантира безпроблемна работа на уредите и максимална икономичност. Когато везната отмери, че в бутилката е постъпил 10 кг (20, 30 или 40 кг в зависимост от бутилката) газ, пълненето спира автоматично. С това ние гарантираме, че клиентът ще получи точно това, за което е платил.

Повишено внимание за изтичане на газ. За целта извършваме проверка с изключително прецизен уред, който може да установи дори и най-минимален пропуск на газ. 

Преди бутилката да напусне склада се запечатва с термосвиваемо фолио. В случай, че целостта на фолиото е нарушена, бутилката се връща за нови тестове. След успешно преминаване на всички процедури бутилката се извозва до адреса на Вашата заявка.
 

Заявете доставка на газ

При нужда от газ заявете количеството и посочете адреса си, останалото ще изпълним ние от ULTRA LIGHT GAS

Направи заявка

 Бутилки за доставка на газ

10 кг.

20 кг.

30 кг.

40 кг.