Предимства на газта в бутилки за битови нужди

Достъпност

Разходите за отопление с газ са двойно по-малки, от тези за отопление с електричество и от 30 до 60 процента по-малко от отопление с твърдо гориво, за час работа.

Надеждност

Когато използвате в дома си уреди на газ или се отоплявате с газ или дори бойлери на газ, това ви прави независими от електрическата мрежа. По този начин при евентуални проблеми в електрическата мрежа, било то ежедневни аварии, или аварии в следствие на лоши метерологични условия, вие няма да останете без топла храна, без топла вода или без топлина в дома си.

Ефикасност

С бойлер работещ на газ може да имате по-бързо топла вода в сравнение с бойлера на ток. Бойлерите на газ затоплат водата поне 50% по-бързо и ппоне 30% по-ефтино водата отколкото бойлерите на ток.

На разположение

Възможноста бутилката с газ да бъде доставена до всяка една точка, ви прави независими от нуждата от прекарване на кабели или други инсталации. По този начин може да имате топлина и енергия за готвене или за отопление на вода, дори и на вилата, без да се налага да ползвате електрическата мрежа.

Природосъобразност

Пропан-бутана създава много по-малко замърсяване от електроцентралите, които ви снабдяват с електрическа енергия, така че с ползването на газ вие ще спомогнете в намаляването на вредните емисии и запазване на въздухът и природата по-чисти. Също така е неразтворим във вода, така че той не представлява риск за почвата и подземните водни запаси.

Лесна поддръжка

Газовите котли траят средно около 20 години, докато електрическите уреди за отопление биха издържали около 10 години. Също така разходите за ремонт на газовите котли са много по-малки.