Доставка на газ за отопление на заведения и ресторанти

Доставка на газ в Бутилки за отопление на заведения и ресторанти

Отоплението на заведения и ресторанти с газ пропан-бутан в бутилки е един от най-икономично съобразните методи. Заедно с ниската себестойност върви и ниските нива на отпадъци и вредни газове.

Възможностите за отопление с газ са многобройни, като започнем от газови котли свързани в система с локално парно и преминем към газови конвектори, за които не е нужно изграждане на водно отоплителна инсталация, a само газова.

Температурата в помещенията и с двата метода на отопление с газ, се контролира до съвършенство. Посредством различни видове термоглави, термостати или датчици, можете да автоматизирате процеса, при което няма да имате нужда от човешка намеса, а процеса на затоплане няма да има никакви загуби.

Посредством отоплението с газ, вашето заведения може да се отоплява частично спрямо текущите нужди.

Едно от най-големите предимства на отоплението на газ за ресторанти и заведения, е именно ниската цена. В сравнение с отопление посредством електричество или твърди горива, отоплението с газ пропан-бутан е на челно място по минимални разходи. 

Друго съществено предимство, най-вече сред твърдите и дизеловите горива, е минималното количество отделяни газове, както и липсата на твърди отпадъци за изхвърляне.

Заявете доставка на газ!

При нужда от газ заявете количеството и посочете адреса си, останалото ще изпълним ние от ULTRA LIGHT GAS

Направи заявка

 Бутилки за доставка на газ

10 кг.

20 кг.

30 кг.

40 кг.