Доставка на газ в големи бутилки за промишлени цели

Доставка на Газ в Бутилки за Промишленоста

Едни от основните индустриални потребители на газ пропан-бутан са предприятия от металообработващата индустрия, керамичната промишленост, стъкларската индустрия, текстилни предприятия, както и предприятия от хартиената индустрии. 

Характерното при повечето индустриални производства е точния котрол на производтвената температура, както и лесния транспорт и съхранение на пропан бутана в бутилки. 

За нуждите на промишленоста, складовия транспорт, селското стопанство и други индустрии, доставяме бутилиран газ пропан-бутан в нови, олекотени, композитни бутилки, които улесняват транспортирането и преноса им, както и гарантират вашата безапоснаст при използването им.

Заявете доставка на газ!

При нужда от газ заявете количеството и посочете адреса си, останалото ще изпълним ние от ULTRA LIGHT GAS

Направи заявка

 Бутилки за доставка на газ

10 кг.

20 кг.

30 кг.

40 кг.